งานวันผู้ลี้ภัยโลกที่สถานกักตัวคนต่างด้าว

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2555 ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาสถานที่ลี้ภัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จำนวนประมาณ 100 คนที่อาศัยอยู่ในสถานกักตัวคนต่างด้าว   สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  กรุงเทพ ฯ ได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวันผู้ลี้ภัยโลกที่จัดขึ้นเพื่อให้พวกเขาได้เกิดความตระหนักถึงการรักษา คุณค่า และศักดิ์ศรี และ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข  กิจกรรมเฉลิมฉลอง ประอบด้วยการเต้นรำเข้าจังหวะเพลงของเด็กๆ โดยมีพวกผู้ใหญ่เป็นผู้ชม ให้กำลังใจ  ในบรรยากาศของรอยยื้มและเสียงหัวเราะอย่างสดใส ปิดท้ายด้วยการมอบของขวัญ อาหาร และเครื่องดื่ม  โดยหน่วยงานที่ทำงานสงเคราะห์ผู้ลี้ภัยหลายแห่งนำมามอบให้ ซึ่งโคเออร์ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยการจัดหาผลไม้เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้กับผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาสถานที่ลี้ภัย

ปัจจุบัน ผู้ลี้ภัย และ ผู้แสวงหาสถานที่ลี้ภัยในสถานกักตัวคนต่างด้าว  มาจากหลายประเทศได้แก่ ศรีลังกา โซมาเลีย จีน อิรัก และ เวียตนาม เป็นต้น

เด็ก ๆ ผู้ลี้ภัยกำลังสนุกสนานกับการละเล่นร้องรำทำเพลงประกอบเสียงดนตรี

ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาสถานที่ลี้ภัยได้รับของขวัญและ อาหาร รวมทั้งผลไม้ที่โคเออร์นำไปให้รับประทานด้วย