งานวันผู้ลี้ภัยโลกที่จัดโดยศูนย์สงเคราะห์ผู้ลี้ภัยในเมือง

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันผู้ลี้ภัยโลกร่วมกับผู้ลี้ภัยหลายล้านคน  กลุ่มผู้ลี้ภัยในเมืองได้ร่วมงานวันผู้ลี้ภัยโลกที่จัดโดยศูนย์สงเคราะห์ผู้ลี้ภัยในเมือง เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ด้วยการนำเสนอประเด็นเรื่องสภาวะยากลำบากของพวกเขาผ่านนิทรรศการและการแสดงที่หลากหลาย
พิธีกรรมในงานซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลี้ภัยและผู้เกี่ยวข้องดำเนินไปอย่างน่าประทับใจเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา ได้แก่ การกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานโดยผู้จัดการโครงการ ตามมาด้วยสุนทรพจน์โดยผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ผู้แทนจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย และผู้แทนผู้ลี้ภัยที่เป็นเยาวชนและผู้ใหญ่  หลังจากนั้น เป็นการแสดงการละเล่นและวัฒนธรรม ซึ่งปีนี้เป็นการแสดงของผู้ลี้ภัยจากประเทศ ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา ปากีสถาน และ ประเทศในทวีปอาฟริกา  สำหรับช่วงบ่ายเป็นงานแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและงานศิลปะอันเป็นผลงานของผู้ลี้ภัยในเมือง

อนึ่ง วันผู้ลี้ภัยโลกมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2544 ตามมติของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ในเดือนธันวาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกและให้ความสำคัญแก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก

สุนทรพจน์เปิดงานโดยผู้แทนผู้ลี้ภัย

สุนทรพจน์โดยเยาวชนผู้ลี้ภัย

การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยผู้ลี้ภัยเพื่อเฉลิมฉลองวันผู้ลี้ภัยโลก

ศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องจรรโลงใจสำหรับมนษยชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัยที่อยู่ในความทุกข์ยากและผู้แสวงหาความปลอดภัยและมั่นคงในชิวิต