ผู้ลี้ภัยที่ไร้ซึ่งความหวัง แม้เพียงหนึ่งคนก็มากเกินพอ

วันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี ทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลก เพื่อระลึกถึงวันสำคัญนี้
ในปี 2011 สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รณรงค์คำขวัญ "หนึ่งคนก็มากเกินพอ"
ที่สะท้อนถึงเป้าหมายขององค์กร ในความมุ่งมั่นที่จะปกป้อง และคุ้มครองผู้ลี้ภัยยิ่งๆขึ้น

ปัจจุบัน มีผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวพม่า มากกว่า 100,000 คน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงจำนวน 9 แห่ง
ตลอดแนวชายแดนไทย-พม่า และยังมีผู้ลี้ภัยในเมืองราว 800 คน และผู้แสวงหาสถานที่ลี้ภัย ราว 1,100 คน
ในประเทศไทย ในจำนวนนี้ มีผู้ลี้ภัยในเมือง และ ผู้แสวงหาสถานที่ลี้ภัยจำนวนกว่า 170 คน ที่ถูกกักอยู่ที่สถานกักตัวคนต่างด้าว และเรือนจำหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และ ยกย่องในจิตใจของผู้ลี้ภัย และ ผู้แสวงหาสถานที่ลี้ภัยที่ถูกกักขังอยู่ กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกจึงได้ถูกจัดขึ้นที่สถานกักตัวคนต่างด้าว ภายในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 2011 ผู้ลี้ภัย และ ผู้แสวงหาสถานที่ลี้ภัยทุกคน ต่างเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเริ่มต้นด้วยการร้องเพลง และสิ้นสุดด้วยการรับประทานอาหารกลางวันมื้ออร่อย นับเป็นช่วงเวลาประทับใจที่ผู้ลี้ภัย และ ผู้แสวงหาสถานที่ลี้ภัยได้พบปะกัน และเฉลิมฉลองโอกาสวันผู้ลี้ภัยโลกร่วมกัน