ผู้ลี้ภัยในจังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมกันผลิตเทียนไขมอบให้ทางจังหวัดนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ (25 ต.ค.) ที่บริเวณศูนย์อำนวยการชาวกาญจนบุรีร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสิงห์บุรี จ. กาญจนบุรี นายสายัณห์ ธรรมอยู่ ผู้จัดการภาคสนาม สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและ
ผู้ลี้ภัย (โคเออร์) ประจำพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านต้นยาง ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี เป็นตัวแทนมอบเทียนไข 20,000 เล่ม ที่ผลิตขึ้นจากฝีมือของผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง-พม่า เพื่อให้จังหวัดกาญจนบุรี นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ รอง ผวจ.กาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบ

นายสายัณห์ ธรรมอยู่ ผู้จัดการสนามโคเออร์ เปิดเผยว่า เทียนทั้งหมดที่นำมามอบให้จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ เป็นฝีมือการผลิตของชาวกะเหรี่ยง-พม่า ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ ที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง ชายแดนอำเภอสังขละบุรี โดยหลังจากที่ทุกคนทราบข่าวว่าประเทศไทยกำลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างหนัก เป็นเหตุให้พี่น้องคนไทยได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง

ที่ผ่านมา ผู้ลี้ภัยทุกคนที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์ ฯบ้านต้นยางรู้สึกตระหนักถึงความมีน้ำใจของคนไทย ในเมื่อประเทศไทยกำลังประสบภัยน้ำท่วมหนักจึงต้องการช่วยเหลือทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในพื้นที่ ฯ ดังกล่าว จึงนำวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเทียนไข มามอบให้กับผู้ลี้ภัยพร้อมใจช่วยกันผลิตขึ้นมา ได้เป็นจำนวน 20,000 เล่ม และมอบให้ตนเป็นตัวแทนนำมาส่งมอบให้จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ อีกทั้ง พวกเขาเหล่านั้นยังฝากบอกมาว่า ขอให้ประเทศไทยที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้
ให้สถานการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมผลิตเทียนไขเป็นเพียงภารกิจเล็ก ๆ ที่สำนักงานโคเออร์ ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้มีวิถีชีวิตที่พึ่งพา
ตนเองและใกล้เคียงกับสภาพชีวิตในบ้านเกิดให้มากที่สุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเมื่อความสงบและความปลอดภัยในชีวิตกลับคืนสู่พวกเขา สำหรับภารกิจหลักส่วนใหญ่นั้นได้แก่ การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคประจำวันและอุปกรณ์การศึกษา กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ฝึกวิชาชีพและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ การคุ้มครองเด็ก การอบรมวิชาเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรักษาเยียวยาจิตใจ เป็นต้น

ด้าน นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ รอง ผวจ.กาญจนบุรี กล่าวว่า เทียนไขที่ได้รับมอบในครั้งนี้ จะนำไปรวมกับเทียนที่ทางวัดต่างๆนำมามอบให้ ซึ่งทั้งหมดจังหวัดกาญจนบุรีได้ทยอยนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดกาญจนบุรีโดยตรง