เชิญร่วมประมูลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานมูลนิธิโคเออร์แม่สอด

   สถานที่ก่อสร้าง วัดนักบุญโฟสตินา แม่ปะ เลขที่ 1063 หมู่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 MAP(แผนที่)

   แผนการดำเนินงาน

         1.Terms of Reference: TOR (ขอบเขตของงาน)

         2.Architectural Drawings

         3.Specificatio

         4.Blank BOQ

   เอกสารแนบ

         - รายการประกอบแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม  ดาวโหลด

         - แบบโครงการ  ดาวโหลด

         - งบประมาณการดำเนินงาน  ดาวโหลด

   สถานที่ติดต่อ

         มูลนิธิโคเออร์ เลขที่ 514 หมู่3 หมู่บ้านแม่ตาวใหม่ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

         โทร. +66 (0) 055-535358 ทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.  MAP(แผนที่)

   หรือสามารถสอบถามรายละเอียดการยื่นซองประมูลเพิ่มเติม ได้ที่

            นางสาว สุปราณี ฤชวี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง โทรศัพท์ 098-5166642

            นางสาว ทิพย์วิมล ยอดวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานการเงิน โทรศัพท์ 095-6343930